Telefoonabonnementen en smartphones voor zorgprofessionals

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatie- en aanverwante diensten van VvAA mobiel (in pdf).

Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de mobiele telecommunicatiediensten, aanvullende- en optionele diensten van VvAA mobiel. Onder optionele diensten van VvAA wordt verstaan:

  1. het leveren van randapparatuur door VvAA,
  2. vervang- en herstel service en
  3. verzekeringsdiensten van VvAA voor randapparatuur.

Andere producten en diensten van VvAA mobiel, waaronder Arts en apps, vallen buiten de werking van deze algemene voorwaarden. Voor zover VvAA mobiel tevens dergelijke of andere voorzieningen levert, gebeurt dat op grond van afzonderlijke overeenkomsten, waarop andere voorwaarden van toepassing zijn.